loading...

Fotogaleria

POSŁUCHAJ

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Konteksty prawne pomorskiej misji św. Ottona z Bambergu


Wykład prof. Stanisław Rosik


Wykład ks. bp Henryk Wejman


21 września (2023)

Gruntowna renowacja kościoła św. Michała w Bambergu

Kościół św. Michała, w którym znajduje się grób Apostoła Pomorza, zaczyna świecić coraz większym blaskiem. Prowadzi się intensywne prace konserwatorskie, których zakończenie zaplanowane jest na wiosnę 2025 roku.

7 września (2023)

Ebook - publikacja pokonferencyjna

Niniejszy e-book jest podsumowaniem i swoistym upamiętnieniem pierwszej z cyklu trzech konferencji poświęconych relacji prawa państwowego i Kościoła. Zamieszczamy w nim teksty wybranych wykładów i bogaty materiał fotograficzny. Dostępny w zakładce DO POBRANIA.

7 grudnia (2022)

Nowe pomoce dydaktyczne

W zakładce DO POBRANIA opublikowane zostały najnowsze pomoce i konspekty katechetyczne oraz gra dotycząca misji ottonowych. Zapraszamy do zapozania się i korzystania w szkole oraz podczas wspólnotowych spotkań formacyjnych. 

3 sierpnia (2023)

Wywiad dla KAI

15 czerwca 1124 r. w Pyrzycach odbył się chrzest pierwszych pogan na Pomorzu Zachodnim, dokonany przez bp. Ottona z Bambergu, zwanego Apostołem Pomorza, i jego współpracowników.

13 lipca (2023)

Podsumowanie konferencji naukowych

Debatą zatytułowaną “Relacje Kościół-państwo – perspektywa prawna i teologiczna” zakończyła się dwudniowa konferencja realizowana w ramach projektu “900 lat od misji św. Ottona z Bambergu – Prawo państwowe a prawo kościelne i Kościół”. W dyskusji, którą moderował dr Piotr Goniszewski – z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, udział wzięli: dr Ewa Milczarek, ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US i ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US.

27 kwietnia (2023)

Pielgrzymka do Bambergu

W sobotę 22 kwietnia br. odbyła się archidiecezjalna pielgrzymka do grobu świętego Ottona - Apostoła Pomorza. W pielgrzymce uczestniczyło 150 osób z różnych parafii. Warto odnotować liczne grupy z parafii św. Ottona oraz z Katedry ze Szczecina, z Podjuch, Łobza, oraz grupę młodzieży z Wolina. Z wiernymi podróżowało kilkunastu duchownych oraz alumni naszego seminarium. Całości przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga wraz z biskupem Henrykiem Wejmanem. 

25 grudnia (2022)

Powstaje obraz Apostoła Pomorza

Znany szczeciński malarz dr Mieczysław Chruściel rozpoczyna prace nad obrazem świętego Ottona. Wizerunek będzie zdobił kaplicę chrzcielną Bazyliki Archikatedralnej oraz będzie służył do peregrynacji.

26 kwietnia (2023)

Cykl konferencji

Celem projektu jest upowszechnienie wyników badań naukowych w zakresie ustalenia rzeczywistej zależności pomiędzy działalnością Kościoła i kościelnych osób prawnych a postanowieniami prawa państwowego – ustrojowego, cywilnego i administracyjnego, regulującymi podstawowe sfery życia społecznego i gospodarczego. Więcej informacji:  https://teo.usz.edu.pl/konferencja-wplyw-prawa-panstwowego-na-zycie-kosciola-i-koscielnych-osob-prawnych-zagadnienia-fundamentalne/

14 grudnia (2022)

Spotkanie w Burg Feuerstein

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży z XIII Liceum Ogólnokształcącego ze Szczecina oraz młodzież z Wolina gościła w dniach 27-29.05.22 w partnerskiej archidiecezji bamberskiej. Weekendowe spotkanie integracyjne odbyło się na zamku Burg Feuerstein.


czytaj więcej artykułów...
22 listopada (2022)

2009 - Arcybiskup Bambergu Ludwig Schick przewodniczył uroczystej liturgii...

Z racji przypadającej 885. rocznicy chrztu Pyrzyc, w dniach 13-14 czerwca br. odbyły się obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie z 1224 roku, które miało znaczący wpływ na kształtowanie się Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

22 listopada (2022)

Kapituła Bambergu

W dniach od 1. do 3. października 2014 r. gościła w naszej Archidiecezji - na zaproszenie Szczecińskiej Kapituły Katedralne - Bamberska Kapituła Katedralna. Na czele pielgrzymki stał Ksiądz Arcybiskup dr Ludwik Schick, biskup Bambergu, który ofiarował relikwie św. Ottona dla Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Wizyta ta została zaplanowana jako pielgrzymka śladami misjonarza Pomorza św. Ottona z Bambergu.

22 listopada (2022)

Dzień św. Ottona biskupa Bambergu w Wolinie

24 kwietnia 2015 r. uroczyście obchodzono w Wolinie 825 rocznicę kanonizacji św. Ottona, biskupa Bambergu, Apostoła Pomorza. Obchody liturgiczne były poprzedzone sesją naukową poświęconą postaci św. Ottona i jego misji ewangelizacyjnej. Ks. Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński przewdoniczył modlitwie przy zachowanych fundamentach kościoła św. Wojciecha, katedry Biskupa Pomorskiego w latach 1140-1188, a następnie Mszy św. w Kolegiacie św. Mikołaja Biskupa.

23 listopada (2022)

Śladami świętego Ottona

W dniach 3 - 6 listopada br. przebywała w Świnoujściu trzydziestoosobowa grupa parafian z Höchstadt an der Aisch z archidiecezji Bamberg ze swoim proboszczem ks. Kilianem Kemmerem


czytaj więcej artykułów...
23 listopada (2022)

Gra planszowa - szlakiem św. Ottona

9 października we współpracy z naszym Wydziałem odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii „900-lecie chrztu Pomorza Zachodniego”, prowadzone przez mgr lic. Kazimierza Raczyńskiego, doradcę metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

23 listopada (2022)

Biskup Otton z Bambergu w przestrzeni pomorskiego Kościoła

Niniejsza monografia ukazuje postać bp. Ottona z Bambergu i jego osiągnięcia w dwóch wyprawach ewangelizacyjnych na Pomorze, z uwzględnieniem misyjnego szlaku, na tle sytuacji politycznej i kościelnej tych ziem, a także rozwój kultu świętego biskupa jako Apostoła Pomorza i patrona diecezji na tle zmieniającej się na przestrzeni dziejów organizacji kościelnej – szczególnie w przestrzeni katolickiej i to głównie w ramach granic archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wymiar edukacyjny pracy zyskuje również wielką wagę ze względu na wspomniane jubileusze

23 listopada (2022)

Biskup Otton z Bambergu i jego świat

„ŚWIAT” OTTONA z BAMBERGU: MEMORIA I WARTOŚCI / 11
Stanisław Rosik, Orbis Romanus – Christianitas – Pomerania. Pomorze w „świecie” Ottona z Bambergu: pamięć współczesnych i początki tradycji Apostoła Pomorzan (rekonesans) / 13
Marcin Stabrowski, Aksjosfera świętości w Żywocie z Pruefening Ottona z Bambergu / 53

22 listopada (2022)

Św. Otton - historia

Św. Otton urodził się około roku 1060. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Po powrocie do Niemiec został kanclerzem cesarza Henryka IV, a później Biskupem Bambergu. W roku 1124 na prośbę Bolesława Krzywoustego przybył na Pomorze i doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa chrześcijaństwa przez Pomorzan. Umarł 30 czerwca 1139 roku w Bambergu.


czytaj więcej

Archidiecezja
Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4
71-459 Szczecin

Misja Pomorska św. Ottona 1124

mapa