dodano: 2020-08-06 10:43:19 edycja: 2022-11-22 14:32:38 autor: 1 odsłon: 2027

Wydawnictwa o św. Ottonie • Biskup Otton z Bambergu w przestrzeni pomorskiego Kościoła

  Niniejsza monografia ukazuje postać bp. Ottona z Bambergu i jego osiągnięcia w dwóch wyprawach ewangelizacyjnych na Pomorze, z uwzględnieniem misyjnego szlaku, na tle sytuacji politycznej i kościelnej tych ziem, a także rozwój kultu świętego biskupa jako Apostoła Pomorza i patrona diecezji na tle zmieniającej się na przestrzeni dziejów organizacji kościelnej – szczególnie w przestrzeni katolickiej i to głównie w ramach granic archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wymiar edukacyjny pracy zyskuje również wielką wagę ze względu na wspomniane jubileusze

  23 listopada 2022r. 1191
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat

  „ŚWIAT” OTTONA z BAMBERGU: MEMORIA I WARTOŚCI / 11
  Stanisław Rosik, Orbis Romanus – Christianitas – Pomerania. Pomorze w „świecie” Ottona z Bambergu: pamięć współczesnych i początki tradycji Apostoła Pomorzan (rekonesans) / 13
  Marcin Stabrowski, Aksjosfera świętości w Żywocie z Pruefening Ottona z Bambergu / 53

  23 listopada 2022r. 1111
 • „Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)” – S. Rosik – recenzja

  Konwersja, z języka łacińskiego convertere, oznacza zmianę wyznania w kręgu religii chrześcijańskiej lub też zmianę innej religii na chrześcijańską. Za sprawą działalności chrystianizacyjnej biskupa Bambergu Ottona w XII wieku takiemu procesowi poddało się (dobrowolnie lub pod przymusem) nadbałtyckie plemię Pomorzan, które, w odróżnieniu od Polski, Niemiec czy krajów skandynawskich, oscylowało wokół pogańskiej kultury duchowej.

  23 listopada 2022r. 287
 • Św. Otton - Apostoł Pomorza

  Sympozjum Chrześcijaństwo na Pomorzu. Kultura duchowa i materialna stanowi naukowe, duchowe i artystyczne przedsięwzięcie, którego celem są realizowane raz w roku konferencje, poświęcone Świętym i Patronom Pomorza, mającym swój istotny udział w kształtowaniu świadomości dziedzictwa duchowego zarówno w wymiarze jednostkowym, regionalnym, jak też globalnym.

  22 listopada 2022r. 294
 • 06 sierpnia 2020r. 22 listopada 2022r. 1 2027