loading...

Biskup Otton z Bambergu i jego świat

23 listopada 2022r. Odsłon: 1259

„ŚWIAT” OTTONA z BAMBERGU: MEMORIA I WARTOŚCI / 11
Stanisław Rosik, Orbis Romanus – Christianitas – Pomerania. Pomorze w „świecie” Ottona z Bambergu: pamięć współczesnych i początki tradycji Apostoła Pomorzan (rekonesans) / 13
Marcin Stabrowski, Aksjosfera świętości w Żywocie z Pruefening Ottona z Bambergu / 53

 

MIĘDZY NIEMCAMI A POLSKĄ. BAMBERG I JEGO BISKUP / 71
Andrzej Pleszczyński, Niemcy i Polska w czasach Ottona z Bambergu: ludzie i wydarzenia, przestrzenie współpracy i rywalizacji / 73
Adam Krawiec, Wokół pierwszego pobytu Ottona z Bambergu w Polsce – dwór Władysława Hermana, dyplomacja i środowisko intelektualne / 89
Jerzy Strzelczyk, Otton z Bambergu jako biskup Rzeszy / 109
Marcin R. Pauk, Arcem Romanam se gestit habere coaequam. Biskupstwo bamberskie w krajobrazie politycznym i ideowym Rzeszy do początku XII stulecia / 119
Stefan Pfaffenberger, Bamberg zu Beginn des 12. Jahrhunderts – das Zeitalter Bischof Ottos I. aus archaeologischer Sicht / 157

OTTON Z BAMBERGU I POMORZE / 187
Marian Rębkowski, Pomorze w czasach misji Ottonowych. Zarys problemu / 189
Felix Beermann, „Der Gnade des Evangeliums unwuerdig” – warum Otto von Bamberg die Ukranen nicht missionierte / 211
Kinga Zamelska-Monczak, Grody santockie w czasach misji Ottona z Bambergu / 243
Adrien Queret-Podesta, Działalność ołomunieckiego biskupa Henryka Zdika nad Bałtykiem / 267

TRADYCJA I KULT: APOSTOŁ POMORZAN W PRZESTRZENI PAMIĘCI / 275
Ks. Grzegorz Wejman, Kult św. Ottona z Bambergu na Pomorzu zachodnim na przestrzeni wieków / 277
Monika Rusakiewicz, Misje Ottona w Protocollum Augustyna ze Stargardu / 297
Hadrian Kamiński, Pamięć o św. Ottonie z Bambergu w działalności księcia szczecińskiego Barnima III / 307
Wojciech Mrozowicz, Ślady kultu św. Ottona z Bambergu na Śląsku / 319
Paweł Migdalski, Biskup Otton z Bambergu i jego wyprawy misyjne na Pomorzu w polskim piśmiennictwie okresu Polski ludowej / 337Archidiecezja
Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4
71-459 Szczecin

Misja Pomorska św. Ottona 1124

mapa